Polgári és katasztrófavédelmi szakmai vezető

Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni: Semmelweis Egyetem Biztonságtechnikai Igazgatóság

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): határozatlan

A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1083 Budapest, Illés u. 15.

Jelentkezési határidő: megjelenést követő 30 nap

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok felsorolása:

 • A Semmelweis Egyetemen folyó katasztrófavédelmi, polgári védelmi tevékenység irányítása, a feladataival kapcsolatos tervező, szervező, oktató, ellenőrző és adminisztratív tevékenység végzése Magyarország Alaptörvénye, a hatályos közjogi szabályzók, törvények, kormány-, és ágazati miniszteri rendeletek, továbbá az Egyetemi Katasztrófavédelmi és polgári védelmi Szabályzata alapján. A Katasztrófavédelmi és polgári védelmi csoport munkatársainak szakmai tevékenységét szervezi és irányítja,
 • Szakterülete vonatkozásában vezetői szinten tervezi, készíti és szakirányítja az Egyetemen folyó válsághelyzeti, védelmi tevékenységet, terveket; közreműködik a kiadásra kerülő intézkedések és a bevezetésre kerülő eljárások szakszerűségének felügyeletében, ellenőrzést kezdeményez és folytat le, elvégzi az Egyetem szakterületi Szabályzatának pontosítását, aktualizálását.
 • Szakterületének megfelelően koordinálja az Egyetemen a felkészülési, megelőzési, a válsághelyzeti, a védekezési, a mentési – kárelhárítási és helyreállítási feladatokat, részt vesz a LÉR-re vonatkozó tevékenység tervezésében, felügyeli a szükséges tervek és dokumentáció elkészítését, segíti a humánerőforrás-, műszaki-, technikai feltételrendszer kialakítását, javaslatot tesz a válsághelyzeti, védelmi operatív szervek és rendszerek működtetésére, fenntartására és fejlesztésére.
 • Az illetékes katasztrófavédelmi szerv javaslata, továbbá a védelmi igazgatási szerv határozata alapján megtervezi a polgári védelmi kötelezettségen alapuló munkahelyi polgári védelmi szervezet megalakítását, javaslatot tesz tagjainak kijelölésére, kialakítja a szervezet felkészítésének és működtetésének rendjét.
 • Szakirányítja az Egyetemen a katasztrófavédelmi, polgári védelmi, egészségügyi válsághelyzeti és LÉR üzemeltetés-folytonosság/biztonság tárgyú felsőfokú, egyetemi szintű oktatáshoz a tantárgyprogramok, oktatási és segédanyagok összeállítását, elősegíti a karokon folyó, a szakterülethez kapcsolódó kötelezően választott, aláírásköteles kritérium tárgyak oktatását, javaslatot tesz az előadók és oktatók biztosítására.

A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat:

A munkakör betöltéséhez elvárt:

 • katasztrófa- és polgári védelem szakágazat területén felsőszintű végzettség

 

Előnyt jelent:

 • szakmai tapasztalat
 • katasztrófavédelmi műveleti szakirányon, vagy iparbiztonsági szakirányon szerzett diploma
 • biztonsági összekötő (kritikus infrastruktúra) képzés megléte
 • vezetői tapasztalat
 • angol vagy német nyelvtudás

 

Végzettség szintje: Alapfokú/ Középfokú/ Felsőfokú iskolai végzettség

Végzettség: 8 Általános/ Szakmunkásképző Intézet/ Középiskola vagy Gimnázium (érettségi bizonyítvány)/ Technikum/ Főiskola / Egyetem

Képesítés:

Katasztrófavédelmi vagy iparbiztonsági szervező szakmairány, tűzoltó szervező vagy katasztrófa- és polgári védelmi szervező szakképesítés-elágazás, katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés, építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány, építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány, rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány, rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció, védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó vagy katasztrófavédelmi szakirány, had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, műszaki, katasztrófavédelmi, közlekedési szakirány (katasztrófavédelmi specializáció) vagy tűzvédelmi szakirány, katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási, katasztrófavédelmi műveleti vagy iparbiztonsági szakirány, védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány, katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány, katasztrófavédelem mesterképzési szak.

A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél polgári védelmi és iparbiztonsági beosztás betöltésére jogosító képesítések elfogadottak a gazdálkodó szervezeteknél katasztrófavédelmi szakágazatban foglalkoztatottak azonos szintű képesítéseként.

A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás szintje, nyelvvizsga típusa:

Nyelvismeret nem szükséges, előnyt jelent angol és/vagy német nyelv középfokú ismerete.

A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret:

Számítógépes felhasználói ismeret (Word, Excel, PowerPoint)

Egyéb feltételek/előnyök a munkakör betöltéséhez:

A munkakör betöltésének feltétele:

 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

 

A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák:

 • Jó szervezőképesség
 • Vezetői képesség
 • Önálló, a határidők betartásával történő, pontos munkavégzés.
 • Jó kommunikációs és helyzetfelismerő képesség.
 • Jó problémamegoldó képesség
 • Hatályos jogszabályok ismerete.

Állás, munka területe(i):

 • Szakmunka
 • Személy- és vagyonvédelem
 • Mezőgazdaság, Környezet
 • Katasztrófavédelem

Szükséges tapasztalat:

 • Nem igényel tapasztalatot

Szükséges végzettség:

 • Főiskola

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő
 • Alkalmazotti jogviszony

Munkavégzés helye:

1083 Budapest, Illés utca 15

Jelentkezés módja:

Jelentkezni lehet a lenti "Jelentkezem" gombra kattintva.

Cégnév: Semmelweis Egyetem Biztonságtechnikai Igazgatóság
Állás helye:
Állás-kategóriák:
Állásnév:
HASONLÓ ÁLLÁSOK