Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem          

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kancellária
Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály

munka- és környezetvédelmi előadó (2021/267)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szervezi és ellenőrzi a jogszabályi és szakhatósági (Népegészségügyi, munkavédelmi, stb.) előírások betartását és betartatását; Koordinálja a külső munkavédelmi ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatokat; Rendszeresen ellenőrzéseket végez a munkavédelmi szabályok betartására vonatkozóan; Gondoskodik a környezet- és munkavédelmi feladatok, így különösen a munkavédelmi oktatási, szabályozási feladatok ellátásáról; Gondoskodik a műszaki tervek környezet- és munkavédelmi szempontú véleményezéséről, a kivitelezések környezet és munkavédelmi ellenőrzéséről; Gondoskodik a feladatkörébe tartozó adatszolgáltatások elkészítéséről a főhatóságok és szakhatóságok részére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat és a Kancellár rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy Egyetem, műszaki vagy közegészségügyi-járványügyi felügyelői végzettség,
 • Felsőfokú munkavédelmi végzettség
 • MS Office alkalmazások megbízható ismerete és alkalmazása
 • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Környezetvédelmi végzettség

Elvárt kompetenciák:

 • Határozott fellépés,

Állás, munka területe(i):

 • Mezőgazdaság, Környezet
 • Környezetvédelem, Vízgazdálkodás
 • Gyártás, Termelés
 • Munka-, Egészségvédelem, Biztonságtechnika

Szükséges tapasztalat:

 • 1-3 év szakmai tapasztalat

Szükséges végzettség:

 • Főiskola

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.K épület.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a lenti "Jelentkezem" gombra kattintva.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a jelentkezést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

Cégnév: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Állás helye:
Állás-kategóriák:
Állásnév:
HASONLÓ ÁLLÁSOK